EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
راهنماي PubMed
تاریخ به روزرسانی: 1398/06/16
 

Pubmed توسط مركز ملي اطلاعات بيوتكنولوژي (NCBI) در كتابخانه ملي پزشكي ايالت متحده (NLM) واقع در موسسه ملي بهداشت (NIH) توسعه و نگهداري مي شود.

اصلي ترين پايگاه Pubmed مدلاين (medline) كه مهمترين و معروفترين پايگاه داده اطلاعات كتابشناختي مقالات پزشكي، دندان پزشكي، پرستاري و علوم پايه است و به همين دليل در برخي موارد دو واژه پاب مد و مدلاين به جاي يكديگر بكار مي روند، علاوه بر مدلاين پايگاه هاي ديگري هم از طريق اين موتور جستجو قابل دسترس هستند.

 Pubmed يك موتور جستجوي تحت وب رايگان است كه شامل بيش از 28 ميليون استناد مقاله طبي از Medline، مجلات علوم زيستي و كتابهاي آنلاين مي باشد.

مقالات ممكن است داراي لينك به متن كامل (full text) از PMC (Pubmed center) يا وب سايت هاي ديگر باشند.

Pubmed  تركيب دو كلمه  Pub مخفف Public و Med  مخفف Medline مي باشد. 

استنادات و مقالات pubmed  شامل زمينه هاي پزشكي، علوم زيستي ، علوم رفتاري، علوم شيمي و مهندسي زيست پزشكي را پوشش مي دهد و همچنين دسترسي به وب سايت هاي مرتبط ديگر را فراهم مي كند .

نحوه دسترسي به pubmed :

جهت ورود به پايگاه پابمد مي توانيد از يكي از روش هاي زير استفاده نماييد:

1. www.pubmed.com

2 . www.pubmed.gov

3 . سايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (www.bums.ac.ir) - پژوهش-منابع اطلاعاتي
آشنايي با اجزاي صفحه اول PubMed:
 

1. NCBI :

National center for biotechnology information  (مركز ملي اطلاعات بيوتكنولوژي)    موسسه اي است كه مجلات pubmed را نمايه سازي مي كند و يكي از كارهاي مهم اين موسسه     تدوين استانداردهاي علمي، رتبه دهي و علم سنجي مقالات حوزه هاي پزشكي و زيست شناسي مي باشد.

2. Resources :

از طريق اين بخش مي توان به تمامي منابع اطلاعاتي موجود در pubmed كه بر اساس موضوع طبقه بندي شده اند دسترسي يافت براي مثال در منبع DNA & RNA كه شامل زير مجموعه هايي در اين زمينه است مقالاتي كه محتواي آن ها در مورد DNA & RNA (محتوا شامل فقط DNA & RNA يا DNA & RNA بخش قابل توجهي از محتوا باشد) جمع آوري شده اند.

3. How to :

اين بخش آموزش كار و دستيابي به اطلاعات در هر منبع اطلاعاتي طبقه بندي شده را ارائه مي دهد.

4. Search box :

اين قسمت شامل جستجوي ساده و جستجوي پيشرفته مي باشد.

 جستجوي ساده : (Simple search)
 در اين قسمت شما مي توانيد پس از وارد كردن كليد واژه مورد نظر (عنوان مقاله، نام نويسنده....) جستجوي خود را انجام دهيد در اين روش جستجو شما نمي توانيد به جستجوهاي خود محدوديت اعمال كنيد و ايجاد محدوديت مستلزم استفاده از عملگرهاي (AND, OR, NOT) مي باشد.

 A : در قسمت اول منبع اطلاعاتي كه قصد جستجو در آن را داريد انتخاب مي كنيد.

B : اين قسمت نوار جستجوي شما است كه عبارت مورد نظرتان را درآن تايپ نموده و بعد search  را انجام مي دهيد.

 جستجوي پيشرفته  (Advanced search) :

 در جستجوي پيشرفته امكانات گوناگوني براي انتخاب فيلدهاي مورد نظر همچون عنوان مقاله ، نام نويسنده، نام مجله، تاريخ اتشار و همچنين اعمال محدوديت با استفاده از عملگرهاي (AND, OR, NOT) در اين قسمت امكانپذير مي باشد يا به عبارتي در اين نوع جستجو مي توان كليد واژه مورد نظر را در يك فيلد خاص (عنوان، نويسنده، تاريخ انتشار....) جستجو كرد.

 نحوه كاربرد عملگرهاي منطقي :

AND : استفاده از اين عملگر بين دو واژه ، ركوردهايي را بازيابي مي كند كه هر دو واژه را داشته باشند، در واقع ضرب منطقي است و جستجو را محدود و اشتراك مفاهيم را مي رساند.

 OR : ركوردهايي را بازيابي مي كند كه يكي از واژه ها و يا هر دو را داشته باشند ، درواقع جمع منطقي است و براي افزايش نتايج به كار مي رود و به عبارتي اجتماع مفاهيم را مي رساند. همچنين براي تركيب واژه هاي مترادف يا اختصارات بكار مي روند مثال : MRI OR Magnetic resonance imaging
 NOT : براي حذف يك واژه خاص از جستجو بكار مي رود هرگاه بين دو واژه قرار گيرد، در واقع تفريق منطقي است كه براي مستثني كردن و حذف مفهومي خاص به كار مي رود. ركوردهايي را بازيابي مي كند كه كليد واژه اول را داشته باشند اما فاقد كليد واژه دوم باشند مثال : tumor NOT malignant
بعد از جستجو داده هاي شما به صورت شكل زير نمايش داده ميشود :
A. Article title  : در اين قسمت عنوان مقاله يا مجله نوشته ميشود.

B . Authors : اين قسمت شامل نويسندگان مقالات ويا ... ميباشد.

C . Journal title abbrev : نام مجله به صورت مختصر نوشته مي شود.

D . Publication date : تاريخ انتشار مقاله را نشان مي دهد.

E . Volume and issue number : شماره جلد و شماره مجله را بيان مي كند. 

F . PMID(pubmed identification) : به هر مقاله در زمان ورودش به pubmed يك كد اختصاص مي يابد كه با داشتن اين كد و وارد كردن آن در نوار جستجو مي توان مستقيما به مقاله مورد نظر دست يافت.

G . Free article : در صورتي كه متن كامل مقاله به صورت رايگان در دسترس باشد اين گزينه قابل مشاهده است.

اجزاي صفحه يافته ها :

1.       جهت اعمال محدوديت به نتايج جستجو بر اساس نوع مقاله ، نوع دسترسي به متن ، تاريخ انتشار و گونه مورد بررسي (انسان ها يا حيوانات ) مورد استفاده قرار ميگيرد.

 2.format  : چگونگي نمايش اطلاعات مقاله را تنظيم ميكند.

Summary : خلاصه اي از اطلاعات مقاله

 Summery(text) : جهت ليست هاي منابع طراحي شده است و در واقع همان اطلاعات فرمت Summery را به شكل ليست منابع نمايش مي دهد ) استفاده از اين فرمت براي تهيه نسخه چاپي از مقالات به صرفه مي باشد(.

Abstract : خلاصه اطلاعات مقاله به همراه چكيده اي از مقاله

Abstract (text): اطلاعات تكميلي صفحه نمايش را حذف مي نمايد. اين فرمت جهت كپي، پرينت، ذخيره و يا ايميل كردن مفيد است.

MEDLINE : يافته ها را به صورتي بيان مي كند كه نام بخش به اختصار و توضيحات بخش در مقابل آن مي باشد.

XML : فرمت داده ها را به صورت زبان برنامه نويسي وب نمايش ميدهد  

PMID List : داده ها را فقط به صورت ليستي از PMID نمايش ميدهد.

 3.Sort by : نحوه مرتب سازي داده ها را مشخص مي كند.

Most Recent : مقالاتي كه اخيرا بيشترين بازديد را داشته اند.

Best Match  : بر اساس مقالاتي كه مرتبط ترند.

Publication Date : بر اساس تاريخ انتشار مقاله

First Author : بر اساس نام اولين نويسنده

Last Author : بر اساس نام آخرين نويسنده

Journal : بر اساس نام مجله

Title : بر اساس عنوان
4. Per page  :اين گزينه مشخص كننده تعداد نمايش يافته ها در هر صفحه جستجو مي باشد.  

5. Send to  : براي ذخيره مقالات مورد نظر چند راه وجود دارد كه از طريق اين بخش قابل اجرا مي باشد.


 File : اين قسمت داده ها را براي شما به صورت يك فايل ايجاد مي كند.

Collections : در صورتي كه در سايت ثبت نام كرده باشيد با استفاده از اين گزينه مي توانيد مقالاتي را كه انتخاب مي كنيد در مجموعه موجود در اكانت خود اضافه كنيد.

Order : با انتخاب اين گزينه مي توانيد نسخه چاپي مقاله را سفارش دهيدكه براي اين كار بايد از قبل در سايت http://www.docline.gov عضو شده باشيد.

Clipboard : اين گزينه 500 يافته اول را به صورت موقت ذخيره مي كند.

E-mail : با استفاده از اين قسمت مي توانيد مقالات مورد نظر را به يك ايميل ارسال كنيد.

My Bibliography : اين بخش بدين منظور طراحي شده است تا مقالات مورد نظر را شخص جستجو كرده و آن ها را جمع آوري نمايد و سپس به اين قسمت انتقال دهد استفاده از اين قسمت مستلزم ورود به صفحه شخصي مي باشد.

باكس هاي سمت راست صفحه جستجو:

: جستجو هاي مرتبط با جستجوي شما را نمايش مي دهد.Related searches

Titles with your search terms : اين قسمت شامل مقالاتي است كه عبارت مورد نظرتان در سر مقاله آن است.  

Find related data : مي توان منبع اطلاعات جديدي انتخاب و عبارت مورد نظر را در آن نيز   جستجو كرد.

: Search details  جزئيات جستجو را نمايش مي دهد.

: آخرين فعاليت هايي كه در سايت انجام داده ايد را نشان مي دهد. Recent activity

 5 .using pubmed  :

اين قسمت طريقه استفاده از بخش هاي مختلف سايت و اطلاعات مربوط به آن را در اختيار كاربران قرار مي دهدكه شامل قسمت هاي زير است:

PubMed Quick Start Guide  :چگونگي انجام يك جستجوي سريع در pubmed را آموزش      مي دهد.

Full Text Articles :  آموزش نحوه گرفتن يك مقاله با متن كامل در اين بخش وجود دارد.

PubMed FAQs :  شامل پاسخ به سوالات متداول در مورد سايت مي باشد.

PubMed Tutorials :  شامل فيلم هاي آموزشي در مورد كار با اين سايت مي باشد كه تاريخ ارائه و زمان هريك مشخص است.

New and Noteworthy :  آخرين اطلاعات مربوط به تغييرات سايت را گزارش مي دهد.                 

 6 . pubmed tools  : شامل 5 بخش مي باشد.

PubMed Mobile : اين قسمت جهت جستجوي ساده منابع موجود در پايگاه مي باشد.

Single Citation Matcher :  در اين بخش مي توانيد با داشتن اطلاعات مربوط به يك مجله  به طور اختصاصي و ساده آن را جستجوكنيد.

 Batch Citation Matcher : در اين بخش با داشتن اطلاعات مقاله (طبق فرمت زير) و نوشتن آنها در يك فايل word و سپس انتخاب اين فايل از طريق browse در قسمت فايل اين صفحه و نوشتن آدرس ايميل در قسمت ايميل و سپس search مقالات مورد نظر به ايميل وارد شده ارسال مي شود.

journal_title|year|volume|first_page|author_name|your_key| (فرمت تعيين شده)

Clinical Queries : جستجوي جامع از صفحه اصلي به طور مستقيم انجام مي شود و اين قسمت صرفا براي جستجوهاي باليني و نتايج جستجو در اين صفحه محدود به تحقيقات باليني مي باشد:

A  . جستجوي مقالات با جنبه هاي باليني (درمان، تشخيص، علت شناسي...)

B. جستجوي مقالات با كارآزمايي آماري و تحليلي

C. جستجوي مقالات با موضوع ژنتيك پزشكي
 Topic-Specific Queries : اين قسمت سرفصل هاي موجود در pubmed را توضيح داده است كه شامل چه مباحث و اطلاعاتي مي باشند.

7. More Resources :

اين بخش شامل منابع اطلاعاتي تخصصي تري مي باشد كه جستجو را كامل تر و دقيق تر مي كند و شامل بخش هاي زير مي باشد:

Mesh database: سرعنوان موضوعي پزشكي به منظور پيشگيري از پراكندگي موضوعي، ايجاديكدستي

و يكسان سازي متون و ايجاد يك زبان مشترك براي نمايه سازي و بازيابي مقالات علمي ، اصطلاحنامه اي 

تحت عنوان سرعنوان موضوعي پزشكي كه اختصارا مش ناميده ميشودتهيه و تدوين گرديد كه فهرست منظمي از واژگان استاندارد حوزه علوم پزشكي است كه كليه مقالات موجود در مدلاين بر اساس اين واژگان نمايه شده اند از اين رو مي تواند ابزاري مناسب براي كاربران مقالات پزشكي باشد كه با بهره گيري از آن و انتخاب واژگان استاندارد و مناسب، جستجويي با دقت بالا داشته باشند.

 به عنوان مثال كاربر مي تواند قبل از جستجوي مقالات مرتبط با سرطان، با استفاده از مش، از استاندارد بودن كليدواژه خود اطمينان حاصل نمايد  به عبارت ديگر چه كليدواژه استانداري براي سرطان وجود دارد!
 بازيابي كليد واژه neoplasms  نشان دهنده همين موضوع ميباشد كه اين كليد واژه به جاي canser براي نمايه سازي مقالات در موضوع سرطان استفاده شده است لذا بهتر است براي جستجو درباره سرطان از اين كليدواژه استفاده گردد.

با كليك بر روي كليد واژه Neoplasms كليه اطلاعات مربوط به اين سرعنوان نمايان مي شود.

 در قسمت پايين صفحه نيز مترادفات و واژه هاي مرتبط آورده مي شود:

درابتداي صفحه چنانچه روي دكمه add search builder  كليك كنيم كليد واژه مورد نظر در قسمت جستجو وارد مي شود و همچينين ميتوانيم در صورت نيازاز تقسيمات فرعي ليست شده مواردي را براي تركيب با كليد واژه مورد نظر انتخاب كنيم:

 نتايج جستجو به شكل زير نمايان خواهد شد:
 

Journals in NCBI Databases : اين قسمت براي جستجو در پايگاه اطلاعاتي مجلات مورد استفاده قرار مي گيرد دراينجا مي توانيد مجلات موجود دركتابخانه ملي پزشكي امريكا را ببينيد و آنها را بر اساس عنوان، شماره  ISSN و يا موضوع خاصي جستجو نماييد.

چنانچه مجله جز مجلات كتابخانه ملي پزشكي امريكا باشد در نتايج بازيابي شده جستجو مي توانيد كليه مشخصات آن را مشاهده نماييد:

 

با كليك بر روي عنوان مجله مي توانيد كليه مقالات منتشر شده اين مجله در pubmed را ببينيد.

عبارت Currently indexed for MEDLINE نشان ميدهد اين مجله در مدلاين نمايه شده و معتبر ميباشد.

در اين قسمت همچنين مي توانيد اطلاعات نمايش داده شده براي هر عنوان مجله مانند نام كامل و اختصاري وتاريخ انتشار .... را ببينيد.

Clinical Trials : پايگاه داده اي از مطالعات باليني خصوصي و عمومي  است كه در سراسر جهان انجام مي شود به عبارتي سرويس اتصال ميان بيماران و تحقيقات پزشكي است كه اغلب اطلاعات فدرالي يا محرمانه روزآمد و افراد داوطلب براي تحقيقات باليني را حمايت مي نمايد كه بر اساس نوع بيماري، كشور، شهر، جنسيت و... ميتوان در آن به جستجو پرداخت.

E-Utilities (API) : در اين بخش مجموعه اي از برنامه هاي كمكي سايت مانند تبديل كننده ها (مثلا مي توانيد PMID را وارد كنيد و اطلاعات مربوط به مجله اي كه مقاله مورد نظر در آن است را بدست بياوريد.) وجود دارد.

LinkOut : اين قسمت شامل لينك به سايت هايي است كه pubmed  با آن ها در ارتباط است.

8  . Sign in to NCBI :

از طريق اين بخش مي توانيد يك اكانت بسازيد و با ايجاد يك پروفايل شخصي از سرويس هاي ويژه اين قسمت نظير ذخيره سازي جستجو و... بهره برد براي ساختن اكانت وارد صفحه اصلي pubmed ميشويد و  از طريق Sign in to NCBI اقدام به ساخت اكانت مي كنيد.

 سپس روي قسمت Register for an NCBI account براي ساخت اكانت كليلك كنيد
 username : محل نوشتن نام كاربري در صورتي كه در pubmed ثبت نام كرده باشيد.

Password : محل نوشتن رمز كاربري فوق

Forgot NCBI usrename or password : در صورت فراموش كردن نام كاربري يا رمز كاربري ميتوانيد از اين قسمت استفاده كنيد.

لازم است فرم الكترونيكي باز شده به صورت دقيق تكميل نموده وروي دكمهcreate account كليك نماييد.

 ايميل تاييدي  براي آدرس ايميل شما كه در فرم ثبت نام مشخص نموده ايد ارسال مي گردد كه بايستي با كليلك روي آن ثبت نام خود را تكميل نماييد.

ورود به پروفايل :

در صورتي كه نام كاربري و رمز عبور را صحيح وارد كرده باشيد نام كاربري شما در قسمت بالاي صفحه پروفايل تان نمايان مي شود كه در صورت نياز با كليك روي نام خود مي توانيد تغييراتي بر روي نام كاربري و رمز عبور خود انجام دهيد

 

 
 سپس با كليك بر روي My NCBI  فهرست عناوين جستجوهاي ذخيره شده، جستجوهايي كه اخيرا در پايگاه انجام داده ايد و .... را مشاهده و ويرايش كنيد.

با كليك بر روي Sign Out از پروفايل خود مي توانيد خارج شويد.

.
تعداد بازدید: 1791
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي- بيرجند  - خيابان آيت ا... غفاري - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - كتابخانه مركزي
تلفن: 64-05632381750  دورنگار: 31631133-056   كدپستي: 9717853577     E-mail: library[@]bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal