پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
نام: حسین
نام خانوادگی: بیدختی
مدرک تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیک: beydokhti54@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1755
مستقیم: 32381755 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: رئیس گروه علم سنجی و پایش
نام: حمیده
نام خانوادگی: احتشام
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت
پست الکترونیک: heshtesham@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1761
مستقیم: 32381761 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: رئیس کتابخانه مرکزی
نام: حلیمه
نام خانوادگی: صادقی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
پست الکترونیک: sadeghi.h@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1751
مستقیم: 32381751 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: مسئول خدمات فنی
نام: طاهره
نام خانوادگی: آوان
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیک: avan_tahereh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1754
مستقیم: 32381754 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: مسئول عضویت و گردش منابع
نام: زهرا
نام خانوادگی: امینی نسب
مدرک تحصیلی: کارشناس ادبیات فارسی
پست الکترونیک: zari_amini2003@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1764
مستقیم: 32381764 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس علم سنجی و انتشارات علمی
نام: ام البنین
نام خانوادگی: امیری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
پست الکترونیک: amiri@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1753
مستقیم: 32381753 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات کتابخانه
نام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: کاظمی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم کامپیوتر
پست الکترونیک: kazemi_sf@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1760
مستقیم: 32381760 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: کارشناس مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی
نام: کارشناس
نام خانوادگی: اطلاع رسانی پزشکی
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: lib.info@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1752
مستقیم: 32381752 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: کارشناس کاربست نتایج طرح های تحقیقاتی و کارشناس اداره انتشارات
نام: فائزه
نام خانوادگی: واحدی درمیان
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: vahedi.faezeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1768
مستقیم: 32381768 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول ثبت و سفارشات کتابخانه مرکزی
نام: زینب
نام خانوادگی: خزاعی
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1757
مستقیم: 32381757 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول سازماندهی منابع کتابخانه
نام: سیده وجیهه
نام خانوادگی: موسوی دوست
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری پزشکی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1758
مستقیم: 32381758 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: کارشناس سازماندهی منابع
نام: حسین
نام خانوادگی: قاسمی
مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1757
مستقیم: 32381757 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: متصدی امانت و گردش منابع
نام: زهرا
نام خانوادگی: میری
مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1762
مستقیم: 32381762 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: متصدی امانت و گردش منابع
نام: حجت
نام خانوادگی: دستجردی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: dastjerdi.hojjat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1763
مستقیم: 32381763 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
نام: علی
نام خانوادگی: خزائلی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1765
مستقیم: 32381765 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: متصدی امانت و گردش منابع
نام: فاطمه
نام خانوادگی: سالاری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: f.salari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1763
مستقیم: 05632381763 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس توانمندسازی پژوهشگران
نام: کارشناس
نام خانوادگی: توانمندسازی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1766
مستقیم: 32381766 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: مأمور مراقب و متصدی امانات کتابخانه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: قلی زاده
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک: alirezagholuzade@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1750
مستقیم: 32381750 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: مأمور مراقب و متصدی امانات کتابخانه
نام: مهدی
نام خانوادگی: بیگمی
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1750
مستقیم: 32381750 دورنگار: 31631133

عنوان شغل: خدمات
نام: رضا
نام خانوادگی: گنجی فر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1756
مستقیم: 32381756 دورنگار: 31631133

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal