کارگاه ها و دوره های آموزشی سالهای گذشته
 عنوان  تاریخ مدت   وضعیت  محتوا
 کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی  11 و 12 اسفند 4 ساعت  لغو شد  

چهاردهمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی

10 اسفند 2 ساعت لغو شد   
سی و سومین دوره آموزشی شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و مرکز خدمات اطلاع رسانی  15 بهمن  2 ساعت برگزار شد   

کارگاه جستجو و بازیابی مقالات علمی از پایگاه اطلاعاتی Pubmed / سرکار خانم حلیمه صادقی

6 بهمن  2 ساعت لغو شد  
 سیزدهمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی 3 بهمن 2 ساعت برگزار شد  

 کارگاه معرفی سامانه نوپا / سرکار خانم مؤذن

22 دی 1 ساعت برگزار شد  
 کارگاه جستجوی پایان نامه در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین / سرکار خانم حلیمه صادقی 22 دی 2 ساعت لغو شد  

کارگاه جستجو در پایگاه اطلاعاتی Scopus / سرکار خانم ام البنین امیری

17 دی 2 ساعت  لغو شد  
کارگاه آشنایی با شاخص های علم سنجی / سرکار خانم ام البنین امیری  9 دی 2 ساعت لغو شد  
 کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey و کتابخانه دیجیتال 8 دی 1 ساعت برگزار شد  
 کارگاه آشنایی با مقالات مروری سیستماتیک و متا آنالیز / جناب آقای دکتر ریاحی  8 دی 2 ساعت برگزار شد  

کارگاه آموزشی منابع اطلاعاتی الکترونیک ویژه دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری / جناب آقای دکتر بیدختی

 8 دی 6 ساعت برگزار شد   
دوازدهمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی  5 دی  2 ساعت  برگزار شد  
 کارگاه آشنایی با نحوه انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقالات حوزه دندانپزشکی / جناب آقای دکتر بیدختی 1 دی  2 ساعت   برگزار شد  
  یازدهمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی 21 آذر 2 ساعت برگزار شد  
 کارگاه آشنایی با پایگاه های دسترسی آزاد (متن کامل مدارک) / سرکار خانم حلیمه صادقی  16 آذر 3 ساعت  برگزار شد  
  کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع (EndNote) / جناب آقای دکتر بیدختی  10 آذر  2 ساعت برگزار شد   
کارگاه اهمیت انتقال دانش و استخراج پیام پژوهش / سرکارخانم دکتر احتشام   9 آذر  2 ساعت برگزار شد   
  کارگاه ایجاد پروفایل شخصی جهت افزایش رویت پذیری تولیدات علمی / سرکارخانم ام البنین امیری 4 آذر 2 ساعت برگزار شد  
 کارگاه جستجوی اطلاعات علمی / جناب آقای دکتر بیدختی   4 آذر 2 ساعت برگزار شد  

کارگاه اصول مقاله نویسی آکادمیک / جناب آقای دکتر آخوندزاده

 2 آذر 2 ساعت  برگزار شد  
مهارت های ارتباطی کتابداران با تاکید بر اخلاق حرفه ای / جناب آقای دکتر دستجردی   27 آبان  6 ساعت  برگزار شد  
 دهمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی  23 آبان 2 ساعت   برگزار شد  
 کارگاه جستجوی اطلاعات بالینی در پایگاه ClinicalKey / سرکارخانم دکتر احتشام   19 آبان  2 ساعت لغو شد  
  کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع (EndNote) / جناب آقای دکتر بیدختی  28 مهر 4 ساعت  برگزار شد  
 سی و دومین دوره آموزشی شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و مرکز خدمات اطلاع رسانی  مهر  8 ساعت برگزار شد  
کارگاه مهارت های اطلاع یابی (مقدماتی) / جناب آقای دکتر بیدختی   21 مهر  4 ساعت برگزار شد  
 نهمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی  11 مهر 2 ساعت  برگزار شد   
  کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی / جناب آقای مهندس شریف زاده  25 شهریور  2 ساعت برگزار شد   
 کارگاه آموزشی اصول و مهارت های خبرنویسی / سرکارخانم امیری 24 شهریور  5 ساعت برگزار شد   
  هشتمین کارگاه آموزشی آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی 23 شهریور 2 ساعت برگزار شد   
کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات / جناب آقای دکتر ریاحی 12 شهریور  4 ساعت برگزار شد   
 کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های جستجو در منابع اطلاعاتی پزشکی / جناب آقای دکتر بیدختی و سرکارخانم صادقی  11 شهریور  4 ساعت  برگزار شد  
 هفتمین کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی  22 تیر 2 ساعت   برگزار شد  
  کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Pubmed / سرکارخانم موذن  18 تیر  2 ساعت برگزار شد   
26 و 27 خرداد   16 ساعت برگزار شد   
 ششمین کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی 25 خرداد   2 ساعت برگزار شد   
 کارگاه آشنایی و جستجو در پایگاه Pubmed / سرکارخانم ام البنین امیری 22 خرداد  2 ساعت   برگزار شد  
کارگاه جستجو در پایگاههای دسترسی آزاد / سرکار خانم حلیمه صادقی   19 خرداد 2 ساعت  برگزار شد  
  کارگاه جستجوی اطلاعات بالینی درپایگاه ClinicalKey / سرکارخانم دکتر حمیده احتشام  29 اردیبهشت 2 ساعت  برگزار شد   
 پنجمین کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی 14 اردیبهشت   2 ساعت  برگزار شد  

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع (EndNote) / جناب آقای دکتر بیدختی

 12 اردیبهشت  2 ساعت  برگزار شد  
 چهارمین کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی / جناب آقای دکتر بیدختی  24 فروردین 2 ساعت   برگزار شد  
 
گزارش کامل فعالیتهای انجام شده در بخش آموزش کتابخانه مرکزی در سال 97-95
محتوا

مدرس

 کارگاه

تاریخ برگزاری
عنوان دوره های آموزشی
محتوا  خانم فرزین-آقای خزائلی  
97/11/30
 
97/11/28 
کارگاه شیوه بهره گیری از کتابخانه 
خانم صادقی-آقای خزائلی   
   خانم صادقی    97/11/14 کارگاه آشنایی با VPN وزارت بهداشت 
  آقای علیرضا احتشام پور
  97/11/06  کارگاه آشنایی با نرم افزار کامتازیا
   آقای علیرضا احتشام پور    97/10/16 کارگاه آشنایی با نحوه تدوین کتاب هوشمند (smart-book)
  آقای دکتر کبیری
   97/10/03
 اسلاید   فیلم  آقای دکتر کبیری
  97/10/02
   خانم صادقی
   97/09/28 کارگاه آشنایی با پایگاه PubMed
   آقای علیرضا احتشام پور
   97/09/25
   خانم دکتر احتشام
   97/09/21
   آقای بیدختی
  97/09/08
   آقای بیدختی
 
97/09/08
97/09/07
   آقای بیدختی
  97/08/30
   آقای بیدختی
  97/08/13
   آقای بیدختی
  97/07/29
   آقای بیدختی
  97/07/16
 
خانم فرزین-آقای خزائلی

97/07/12
 
خانم فرزین-آقای خزائلی
  97/07/10
کارگاه شیوه بهره گیری از کتابخانه
 
خانم فرزین-آقای خزائلی
  97/07/07
کارگاه شیوه بهره گیری از کتابخانه
  خانم فرزین-آقای خزائلی
  97/07/02
کارگاه شیوه بهره گیری از کتابخانه
 آقای بیدختی

97/06/20
مهارتهای جستجوی اطلاعات (مقدماتی)

 آقای بیدختی

97/06/12
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع EndNote
 
 آقای بیدختی
  97/05/22
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع EndNote
   آقای بیدختی
 
 97/04/27
97/04/28
کارگاه جستجوی مطالب علمی(دانشکده بهداشت فردوس)

خانم امیری

97/04/20
کارگاه عملی ثبت شناسه آکادمیک پایگاه های استنادی Scopus
  آقای بیدختی
   96/12/10  آموزش مدیریت علمی
  آقای بیدختی
  96/12/03
جستجوی اطلاعات
   آقای اعظمی
  96/11/16
 کارگاه الزویر
   آقای اعظمی
  96/11/15
 کارگاه Clinical Key
   خانم امیری
   96/10/14
آموزش روش ایجاد پروفایل نویسندگان در Researcher ID
  خانم امیری
  96/10/07
علم سنجی
 محتوا  آقای بیدختی
 برنامه 96/09/23
مهارتهای جستجوی اطلاعات (مقدماتی)
  آقای بیدختی
  96/09/12
 بررسی میزان استفاده از پایگاه اطلاعاتی Elsevier
  آقای بیدختی
  96/09/09
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع EndNote
   آقای بیدختی
  96/09/02
جستجوی مقالات علمی
   آقای بیدختی
  96/08/25
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع EndNote
 محتوا  آقای دکتر نورمحمدی
 برنامه  96/08/22  کارگاه علم سنجی
   خانم امیری
  96/08/22
 جستجوی اطلاعات
  آقای بیدختی
  96/06/26
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع EndNote
   خانم امیری
  96/06/08
 آشنایی با نحوه ثبت پروفایل در ResearcherID و Google Scholar
   خانم فولادی
   96/06/05
جلسه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی بالینی
   خانم امیری
   96/04/28

کارگاه آشنایی با نحوه ثبت پروفایل در ResearcherID

 
آقای بیدختی
 
96/04/25
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع EndNote
   آقای دکتر آخوندزاده
  96/04/20
نقد داوری تخصصی مقالات
محتوا
آقای بیدختی

95/10/13
تا 
95/10/15

کارگاه کتابدار بالینی

محتوا خانم صادقی
برنامه
1395/04/20
کارگاه علم سنجی
خانم صادقی
برنامه
1395/04/28

 کارگاه علم سنجی

محتوا
خانم صادقی
برنامه

1395/06/04

کارگاه علم سنجی


گزارش کامل فعالیتهای انجام شده در بخش آموزش کتابخانه مرکزی در سال های 87-82

تعداد شرکت کنندگان

تعداد دوره های آموزشی

دوره زمانی

288 نفر

23 دوره

سال 1382

458 نفر

26 دوره

سال 1383

380 نفر

14 دوره

سال 1384

465 نفر

20 دوره

سال 1385

441 نفر

16 دوره

سال 1386

369 نفر

17 دوره

سال 1387

2401 نفر

118 دوره

تعداد کل

 

تعداد کل

سال 1387

سال 1386

سال 1385

سال 1384

سال 1383

سال 1382

عنوان دوره های آموزشی

1 دوره


1 دوره

معرفی بانک اطلاعاتی BMJ

3 دوره


3 دوره

آموزش بانک اطلاعاتی Ovid

82 دوره

15 دوره

13 دوره

16 دوره

14 دوره

18 دوره

6 دوره

شیوه بهره گیری از کتابخانه

2 دوره


2 دوره

آشنایی با CD_Medline

4 دوره

1 دوره

3 دوره

آموزش بانک اطلاعاتی Proquest

7 دوره

1 دوره

6 دوره

آموزش موتور کاوش Google

5 دوره

3 دوره

2 دوره

آموزش بانک اطلاعاتی Medline

1 دوره

1 دوره


آشنایی با مرکز مدارک علمی ایران

1 جلسه

1 جلسه


آموزش SPSS

1 دوره

1 دوره


آموزش نرم افزار جامع کتابخانه پارس آذرخش

3 دوره3 دوره
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی

6 دوره

2 دوره

3 دوره

1 دوره
نحوه جمع آوری اطلاعات

 
 
دانلود محتوی آموزشی
سال 1393
عنوان دوره های آموزشی
یک دوره
آموزش جستجو در گوگل و قابلیت های پژوهشی آن
دانلود
یک دوره
آشنایی و آموزش جستجو در پایگاه های SID , Magiran
یک دوره
آشنایی و آموزش جستجو در پایگاه Pubmed
یک دوره
آشنایی و آموزش جستجودر پایگاه Scopus

   فعالیتهای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/31
تعداد بازدید:
4973
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal